X
یکشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۵ ۱۴۰
چچ

گوشه ای از تلاش خادمان شهر بهشت در نظافت اتوبوس ها؛


از شستشوی 400 اتوبوس در باس واش تا نظافت 600 اتوبوس در پایانه ها

بیش از دو سال است که نظافت اتوبوس ها با ساز وکارخاص و جدیت بیشتری دنبال می شود. نگاهی اجمالی به وضعیت اتوبوس ها این موضوع را اثبات می کند. بویژه پس از هر بارندگی که همه اتوبوس ها همچون سایر وسایل نقلیه دیگر کثیف می شود، دیری نمی پاید که به حالت اول بازگشته و تمیز می شوند. آن هم با برنامه ریزی خاصی به نحوی که خللی در سرویس دهی به شهروندان به وجود نیاید.
در این گزارش مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد به گوشه ای از تلاش خادمان شهر بهشت در نظافت ناوگان اتوبوسرانی مشهد اشاره کرده است.
مهدی خجسته نظافت بدنه و داخل ناوگان اتوبوسرانی را از وظایفی دانست که سازمان با دقت و نظارت جدی آن را دنبال می کند.
وی افزود: از سال 1389 قراردادی با بخش خصوصی در زمینه نظافت اتوبوس ها منعقد کردیم.
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد بخشی از نظافت اتوبوس ها را مربوط به روشویی و نمای اتوبوس ذکر کرد و گفت: از ۲باس واش در پایانه های نخودک و ابراهیم آباد در این زمینه بهره می بریم و اضافه شدن یک باس واش جدید در آینده نزدیک را در برنامه داریم. شست وشوی روزانه ۴۰۰دستگاه اتوبوس در این دو باس واش انجام می شود اما در روزهای بحرانی که پس از بارش نزولات جوی است روزانه تا 600دستگاه اتوبوس در باس واش ها شسته می شوند.
خجسته نظافت داخلی اتوبوس ها را بخش دیگری از این نظافت دانست و اظهار داشت: این بخش شامل شستشوی بدنه داخلی، رویه و پشت صندلی، کف اتوبوس ، رکاب و شیشه های داخلی می باشد که روزانه بیش از 3تا 4ساعت زمان برای نظافت داخلی هر اتوبوس لازم است.
وی ادامه داد: روزانه بین 40تا 60دستگاه اتوبوس در پایانه های مختلف شستشوی داخلی می شود. در این خصوص دقت در نرسیدن آب به دستگاه های الکترونیکی خود اتوبوس و دستگاه من کارت بدلیل اینکه توسط نیروی انسانی انجام می پذیرد، زمان زیادی سپری می شود.

No Cache
Gt: 1.0072399775187
Qt: 0.7669837474823