X
چهارشنبه, ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۱۱ ۴۰
چچ

ویژگی و محورهای پیشنهاد

پیشنهادها و اسناد کیفیت از طریق سامانه الکترونیکی نظام پیشنهادهای شهرداری مشهد به نشانی www.suggest.mashhad.ir توسط پیشنهاد دهندگان ثبت و ارسال و در کارگروه‌های مربوطه، مطابق با فرآیندهای دستورالعمل‌های موجود، بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند.

  • اسناد سیستم مدیریت کیفیت پس از تصویب، در صورتی از مزایای انگیزشی این آیین‌نامه (پاداش و گواهینامه پیشنهاد مصوب) بهره‌مند خواهند شد که تاریخ تأیید و ابلاغ آنها توسط مالک فرآیند، بعد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه باشد. لازم به ذکر است که شهروندان مجاز به ثبت اسناد کیفیت در سامانه نمی‌باشند. این اسناد برای بررسی باید دارای شرایط زیر باشند:
  1. ثبت اسناد سیستم مدیریت کیفیت به صورت گروهی بوده و صرفاً افرادی که نام آنها در مستند به عنوان مسئول و یا همکار ثبت شده باشد می‌توانند به عنوان مشارکت کنندگان در سند باشند. مشارکت کنندگان در سند صرفاً سرمایه‌های انسانی سازمان و شهرداری مشهد هستند و نام مشاورین، پیمانکاران و سایر افراد فاقد رابطه استخدامی با شهرداری مشهد نباید در سامانه، به عنوان مشارکت کننده ثبت شود.
  2. سند کیفیت می‌بایست توسط نفر اول مندرج در صفحه اول مستند مدیریت کیفیت در سامانه نظام پیشنهادها ثبت شود و جهت بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات درج شده در فرم پیشنهاد، به "مدیر/مسئول مربوطه" مندرج در صفحه اول مستند مدیریت کیفیت ارجاع شده و مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده ایشان میباشد.
  3. اسناد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس شاخص‌های موجود و بهبود ایجاد شده در مستند توسط گروه تحول و بهبود فرآیندهای دفتر نوسازی و تحول سازمانی بررسی و امتیازدهی می‌شوند.
  4. کلیه ویرایش‌های قبلی مستند میبایست در قسمت پیوست، قرار داده شوند.
  5. پیشنهاددهنده برای ثبت پیشنهادها و اسناد کیفیت موظف به ذکر کلیه منابع و مراجع استفاده شده؛ اعم از منابع داخلی و خارجی؛ است. در صورت عدم درج یا درج غیرواقعی و ناقص منابع و مراجع مربوطه، چنانچه فرد دیگری، اقدام به شکایت کند و قصور پیشنهاد دهنده اولیه تأیید و شکایت مورد پذیرش قرار گیرد؛ تمام امتیازهای مربوط به پیشنهاددهنده لغو و درصورتیکه فرد خاطی پاداش ریالی دریافت کرده باشد، شهرداری می‌بایست جهت استرداد وجود پرداختی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
  6. سقف افراد مشارکت کننده در پیشنهاد، حداکثر 5 نفر می‌باشد. این تبصره برای اسناد کیفیت لحاظ نمی‌شود.
  7. در پیشنهادهای گروهی، پیشنهاد به تمامی مشارکت کنندگان در پیشنهاد ارجاع می‌شود و مشارکت کننده می‌بایست حداکثر طی مدت یک هفته نسبت به اعلام رد یا تایید مشارکت در آن پیشنهاد اقدام نماید. در غیر اینصورت نام پیشنهاددهنده به عنوان مشارکت کننده از آن پیشنهاد حذف میشود. حداقل درصد مشارکت برای ثبت پیشنهادهای گروهی 15 درصد است.
فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب نظام پیشنهادها
No Cache
Gt: 1.6027827262878
Qt: 1.66090965271