X
شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۱۸ ۵۲
چچ

شرایط بررسی پیشنهاد ها

شرایط پذیرش و بررسی پیشنهادها

پیشنهادهای ارسالی برای بررسی و پذیرش اولیه، باید دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:

 1. تغییر مثبت در فرآیندها و مسائل شهری
 2. کاهش هزینه/ افزایش درآمد برای شهرداری
 3. اصلاح و بهبود فرایندها و روش‌ها (شامل کاهش گام‌های فرآیند، ارتقاء کیفیت خدمات، افزایش سرعت ارائه خدمت، تسهیل شرایط کاری)
 4. ثبت مستندات سیستم مدیریت کیفیت بعد از تأیید و ابلاغ توسط مالک فرآیند
 5. اثربخشی بیشتر فعالیت‌ها و برنامه‌ها
 6. تقویت کرامت انسانی، افزایش اعتماد عمومی، تکریم ارباب‌رجوع و سرمایه انسانی
 7. چابک‌سازی سازمانی و بالا بردن روحیه کارکنان
 8. ارتقاء سطح سلامت و ایمنی، بهبود زیرساخت‌ها
 9. افزایش سطح رضایتمندی سرمایه انسانی سازمان، شهرداری، شهروندان و زائران

شرایط عدم پذیرش پیشنهادها

 1. درخواست کالا و ملزومات اداری باشد
 2. موضوع مرتبط با نامگذاری معابر، خیابان‌ها، اماکن و ... باشد
 3. ارائه پیشنهاد با موضوع "تدوین، تهیه، بازنگری و اصلاح مستندات سیستم مدیریت کیفیت (شامل آیین‌نامه، نظام‌نامه، دستورالعمل و...)"، درصورتی که پیشنهاد در حیطه وظایف و اختیارات حوزه تخصصی پیشنهاد دهنده/ پیشنهاد دهندگان باشد.
 4. پیشنهادهای مغایر با شرح مأموریت و خارج از محدوده اختیارات، ضوابط و مقررات حاکم بر شهرداری باشد.
 5. پیشنهادهای مغایر با استراتژی‌ها، اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان سازمان و شهرداری باشد.
 6. موضوعاتی که در دستور کار مجموعه قرار داشته یا در اقدامات برنامه‌های بلندمدت شهرداری مدنظر قرار گرفته باشد.
 7. شرح وظیفه پیشنهاددهنده یا از وظایف شهرداری باشد.
 8. پیشنهاد ارائه شده جزو برنامه‌های جاری و آینده حوزه مربوطه نباشد.
 9. ثبت پیشنهادهای تکراری که قبلاً در سامانه ارائه شده باشند؛ اعم از اجرا شده یا اجرا نشده
 10. طرح مسئله یا مشکل بدون ارائه راهکار اجرایی (تنها جنبه انتقاد یا شکایت داشته باشد)
 11. دارای مغایرت و یا موانع قانونی باشد.
 12. پیشنهادهایی که به صورت کلی و مبهم ارائه شده و یا توصیه عمومی باشد.
 13. پیشنهاد برگزاری دوره باشد.
 14. درخواست بوده و از طریق 137 قابل پیگیری باشد، اعم از نصب سرعتگیر، نصب سطل زباله، کاشت نهال، نصب/ تعمیر تابلوها، امور مرتبط با چراغهای فرماندهی و ...
 15. موضوع پیشنهاد قبل از ثبت در سامانه اجرا شده باشد.

فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب نظام پیشنهادها
No Cache
Gt: 0.92049471537272
Qt: 0.68806457519531